Milloin kalastuslupa tarvitaan?

Kalastuslupaa ei tarvitse, jos kalatat yleiskalastusoikeudella. Tämä tarkoittaa pilkkimistä, onkimista ja kalastamista silakkalitkalla. Onkimisella tarkoitetaan perinteistä onkivapaa ilman kelaa. Kalastuslaissa maksuttomalla pilkkimisellä puolestaan tarkoitetaan kalastusta yhdellä pilkkivavalla ja siimaan kiinnitetyllä pystysuunnassa liikuteltavalla pilkillä.

Missä ei saa kalastaa?

Kalastuskieltoalueet löydät osoitteesta Kalastusrajoitus.fi.

kalastusluvat
Piia ja Aini Savukosken Kairijoella.

Valtion kalastuslupa (entinen kalastuskortti)

Kalastuskortti on nykyisin Valtion kalastuslupa. Suomessa on kalastuslakiin perustuva kalastusmaksujärjestelmä, joka tulee maksaa, jos on iältään 18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Kanna aina mukanasi henkkareita, jotta voit todistaa ikäsi.

Mitkä kalastusluvat tarvitsen?

Onkiminen, pilkkiminen ja silakanlitkaus yhdellä vavalla

  • 18–64-vuotiaat: maksuton
  • Alle 18-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat: maksuton

Viehekalastus yhdellä vavalla:

Kalastus usealla vavalla sekä pyydyskalastus ja ravustus:

  • 18–64-vuotiaat: kalastonhoitomaksu ja vesialuen omistajan lupa
  • Alle 18-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat: vesialueen omistajan lupa

Kalastus erikoiskohteissa:

  • 18–64-vuotiaat: kalastonhoitomaksu ja vesialuen omistajan lupa
  • Alle 18-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat: vesialueen omistajan lupa

Erikoiskohteilla tarkoitetaan alueita, joissa kalastusta on rajoitettu esimerkiksi Metsähallituksen alueilla sekä vaelluskalavesistöjen virta- ja koskipaikoilla.

Muista myös, että kalastuslupa tulee hankkia ennen kalastamista.

kalastusluvat
Ahven, Suomen kansalliskala.

Paikallinen kalastuslupa

Paikallinen kalastuslupa tarkoittaa paikallisen kalastusoikeuden haltijan eli kalastusalueen, kalastuskunnan, kunnan, kaupungin tai yksityisen maanomistajan myöntämää kalalupaa. Vapaluvalla voi kalastaa uistimella, perholla, pilkkimällä tai onkimalla lupa-alueen ehdoista riippuen.

Paljonko maksaa kalastuslupa?

Kalastusluvan hinta vaihtelee vesistön ja kalastettavan kohteen mukaan. Kalastonhoitomaksun hinta on kuitenkin kaikille sama eli 45 € per kalenterivuosi. Kalastonhoitomaksu on aina henkilökohtainen kalastuslupa, joskin sen voi ostaa toiselle henkilölle. Oston yhteydessä tulee ilmoittaa luvanhaltijan nimi, osoite ja syntymäaika.

Kalastonhoitomaksut:

  • 45 € / kalenterivuosi
  • 15 € / 7 vuorokautta
  • 6 € / vuorokausi

Tarvitseeko 65-vuotias kalastusluvan?

Yli 65-vuotiaat kalastajat eivät tarvitse erillistä lupaa uisteluun yhdellä vavalla eikä heidän tarvitse maksaa kalastonhoitomaksua. Tämä vapautettu eläkeläisen kalastuslupa ei kuitenkaan koske kieltoalueita esimerkiksi hoidetuissa virkistyskohteissa eikä vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita. Kohdelupa tulee siis ostaa näihin kohteisiin, mutta kalastonhoitomaksua ei edelleenkään tarvitse maksaa.

Kalatalouden Keskusliiton kalatalousohjelman uusi ehdotus

Rannikon kalatalousaluepäivillä syyskuussa 2022 on esitetty, että myös yli 65-vuotiaiden tulisi maksaa kalastuksenhoitomaksu tai ikäraja tulisi vaihtoehtoisesti nostaa 70 ikävuoteen. Näin siksi, että Kalastuslain toimeenpano vaarantuu rahavarojen vähentyessä. Muutos on annettu vuoden 2023 Eduskuntavaaleja silmällä pitäen.

Betel Lotto
Päivän ottipelit.