Virtavesien hoitoyhdistys

Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry:n tavoitteena on elvyttää virtavesiä ja turvata koko vesiekosysteemin elinehdot niin laajasti kuin mahdollista. Tavoitetta toteutetaan koski- ja purokunnostuksin, rakentamalla kalateitä, purkamalla patoja ja lohikalojen kotiutusistutuksilla.

Lahjoita

WWF Suomi

Teemme konkreettista työtä Itämeren ja sisävesien suojelemiseksi. Poistamme turhia patoja ja muita vaellusesteitä ympäri Suomea ja järjestämme talkoita, joissa kunnostetaan uhanalaisten vaelluskalojen lisääntymisalueita. Vähennämme Itämeren ja sisävesien kuormitusta yhteistyössä maanomistajien rakentamalla esimerkiksi kosteikkoja, ennallistamalla soita ja palauttamalla rakennettuja uomia luonnontilaan.

Liity kummiksi

Suomen luonnonsuojeluliitto

Suomalaiset tuntevat jokiluonnon tilan heikosti. Auta meitä kertomaan jokiluonnon tilasta. Annetaan yhdessä ääni vaelluskaloille ja raakulle. Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme suurin ja vaikuttavin ympäristöjärjestö, jolla on noin 150 paikallisyhdistystä ja tuhansia aktiiveja ympäri Suomen. Olemme suojelleet luontoa menestyksekkäästi jo vuodesta 1938.

Lahjoita

Pidä Saaristo Siistinä ry

Vesistöjemme pitäminen siistinä on likaista hommaa, mutta jonkun se on tehtävä. Pidä Saaristo Siistinä ry:n lahjoittajana tuet meri- ja järviluontomme arkista ja tärkeää puhdistustyötä, jonka tuloksista nauttivat kaikki vesillä ja rannoilla liikkuvat ja retkeilevät. Pidä Saaristo Siistinä ry on vuodesta 1969 toiminut valtakunnallinen ympäristöjärjestö, joka edistää konkreettisin teoin meri- ja järviluontomme hyvinvointia.

Lahjoita

John Nurmisen Säätiö

Itämeri on meidän ainoa meremme – meri, jonka hyvinvoinnin haluamme palauttaa. Nyt tarvitaan useita käsipareja sekä välittömiä, konkreettisia toimenpiteitä. Itämeri tarvitsee apuamme vuoden jokaisena päivänä. Jokainen meistä voi omilla toimillaan vaikuttaa Itämeren tilaan. Kutsumme sinut mukaan Itämeren pelastajiin John Nurmisen Säätiön kanssa! Ryhdy kuukausilahjoittajaksi jo tänään ja olet mukana suojelemassa Itämerta ja sen perintöä. Sillä vielä ei ole liian myöhäistä pelastaa Itämerta.

Lahjoita

BalticWaters2030

BalticWaters2030 toteuttaa suuria, käytännönläheisiä ympäristöhankkeita ja tekee soveltavaa tutkimusta. Löydämme ratkaisuja ja toimenpiteitä, joilla voidaan edistää Itämeren hyvinvointia ja elinkelpoisia kalakantoja. Toteutamme hankkeita maalla, merellä ja rannikolla. BalticWaters2030 on riippumaton säätiö, joka työskentelee terveemmän Itämeren puolesta. Hankkeita toteutetaan maalla, rannikolla ja meressä, sekä kokonaan BalticWaters2030:n toimesta että yhteistyössä yliopistojen, viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Lue lisää säätiöstä, työstämme, kumppaneistamme ja perustajastamme alta.

Lahjoita

Riverkeepers

Riverkeepersin tavoitteena on lisätä tietoutta luonnonmukaisten virtavesialueiden ja kestävien kalakantojen tärkeydestä tulevia sukupolvia ajatellen, kunnostamalla vesistöjä sekä kehittämällä kalakantoja eri kohteissa. Kehitämme vesialueita mm. Fiskarsin ruukin alueella virtaavassa Fiskarsinjoessa sekä Kvarnbyånilla Anskun alueella. Tavoitteenamme on tarjota ainutlaatuisia elämyksiä sekä laadukasta kalastusta luonnonkauniissa vesistöissä.

Lahjoita

Kuusinkijoki kuntoon ry

Kuusinkijoki kuntoon ry keräsi vuosien 2021 ja -22 aikana 3,8 miljoonaa euroa (joista 50% Maa- ja metsätalousministeriöltä Nousu-hankkeen kautta) Myllykosken voimalaitoksen ostoa varten. Kuusinkijoki kuntoon ry järjesti varainkeräyksen loppusumman kokoon saamiseksi. Varat saatiin kerättyä joulukuun 2022 puoleen väliin mennessä ja voimalaitoksen kauppakirja allekirjoitettiin Helsingissä 15.12.2022.

Työ ei kuitenkaan loppunut tähän. Seuraavaksi varoja tarvitaan voimalaitoksen museointiin/käytöstä poistamiseen, sekä pohjapatojen rakentamiseen, Piilijoen ja yläpuolisten kutualueiden kunnostukseen ja taimenkannan tukemiseen mätirasia- ja pienpoikasitutuksin. Kuusinkijoki kuntoon jatkaa varainkeräystä edellä mainittujen toimenpiteiden mahdollisimman laadukkaan toteuttamisen mahdollistamiseksi. Vain riittävillä tukitoimilla voimme palauttaa Kuusinkijoen taimenkannan entiseen loistokkaaseen tilaansa!

Lahjoita

Itämerihaaste

Kutsumme Itämeren alueen toimijat sitoutumaan lähivesiensä ja Itämeren suojeluun. Samalla kutsumme toimijat liittymään laajaan Itämerihaaste-verkostoon, jossa jäsenet jakavat tietoa, toteuttavat projekteja vesiensuojelutoimia ja oppivat yhdessä lähivesiemme paremman tilan hyväksi. Yhdessä toteutamme visiota puhtaasta, tuottavasta ja yhteisestä Itämerestä.

Lahjoita

Suomenlahden Uistelijat ry

Rahakeräysluvan tarkoitus on auttaa, elvyttää ja turvata merilohen tulevaisuus Suomenlahdella myös tulevaisuudessa, sekä vähentää kalastuspainetta, joka kohdistuu luonnossa lisääntyvään meriloheen. Jo tätä ennen Suomenlahden Uistelijat ry. on istuttanut jo monen vuoden ajan meritaimenta ja viime vuosina myös merilohta Suomenlahteen. Kaikki kerätyt varat käytetään suoraan Suomenlahden merilohi-istutuksiin.

Lahjoita

Baltic Sea Action Group

Lahjoita elämää Itämerelle. Tarvitsemme sinut mukaan pelastamaan Itämerta. Sinulla on monta tapaa auttaa. Yhteisvoimin löydämme Itämeren ongelmien syyt ja saamme kehitettyä niihin tehokkaat ratkaisut. Moninkertaistamme lahjoituksesi vaikutuksen. Siksi jokainen meille lahjoitettu euro tarkoittaa kolmea euroa Itämerelle.

Lahjoita

Suomen Vesiensuojelun Keskusliitto ry

Kaikkien yhteinen asia, puhtaat vedet ja ympäristön suojeleminen. Suomen Vesiensuojelun Keskusliitto ry edustaa alueellisia vesiensuojeluyhdistyksiä yhteisissä asioissa suhteessa valtionvaltaan ja muihin julkisiin yhteisöihin. Alueellisen vesiensuojeluyhdistystoiminnan tavoitteena on saada kunnat, kaupungit, kansalaisjärjestöt ja toiminnanharjoittajat toimimaan yhteisen tavoitteen eteen, suomalaisten puhtaiden vesien puolesta. Vesienhoidon tavoitteiden saavuttaminen on melkoinen haaste, jonka onnistumiseksi paikallisen, konkreettisen ja tehokkaan toiminnan organisointi on ehdoton edellytys.

Tutustu

Suomen vapaa-ajankalastajat

Edistämme vastuullista ja ekologisesti tietoista vapaa-ajankalastuskulttuuria. Kestävän vapaa-ajankalastuksen edistämiseksi ja kalakantojen hoitamiseksi ohjaamme vapaa-ajankalastajia hyödyntämään monipuolisesti luontaisesti lisääntyviä kalakantoja.
Teemme myös ekosysteemiperustaista käytännön kalavesien hoitotyötä. Viime vuosina olemme panostaneet erityisesti kevätkutuisten kalojen, etenkin hauen ja ahvenen lisääntymisolojen parantamiseen. Haukitehdas-hankkeessa luodaan hauille ja muille kevällä kuteville kaloille uusia kutupaikkoja ja kunnostetaan vanhoja. Ahventen lisääntymistä edesautetaan laittamalla joulukuusia kututuroiksi. Lisää tietoa käytännön työstä kalavesien hyväksi löydät Koolla on Väliä-sivustolta.

Tutustu

Vesi.fi

Vesi.fi on vesiaiheisen tutkitun tiedon lähde, joka palvelee sekä kansalaisia että eri alojen asiantuntijoita. Tietosisällön sivustolle tuottavat Suomen ympäristökeskus, ELY-keskukset, Ilmatieteen laitos ja Tulvakeskus yhteistyössä vesialan asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Tutustu