Kyttyrälohi tulee taas

Kesällä 2023 on varauduttava kyttyrälohen voimakkaaseen nousuvaellukseen niin Norjassa kuin Tenon vesistössä.

kyttyrälohi

”Alkavana kesänä on varauduttava kyttyrälohen voimakkaaseen nousuvaellukseen Tenon vesistöön. Kyttyrälohen nousu voidaan saada torjuttua Norjan puolella olevalla pyyntilaitteella. On mahdollista, ettei pyynti onnistu toivotulla tavalla tai sitä joudutaan rajoittamaan Atlantin lohen ja muiden kalojen nousun varmistamiseksi. Lopulliset kyttyrälohen nousumäärät selviävät vasta kesän edetessä, ja samalla selviää pyynnin tarve Tenon rajajokiosuudella.”

— Lähde: mmm.fi

Kyttyrälohen pyytäminen Tenosta kesällä 2023

Huomioi nämä:

  • Saat kalastaa kyttyrälohta, kun noudatat Tenojoen vesistön kalastusta koskevia säännöksiä ja hankit tarvittavat kalastusluvat. Vieraslajille ei ole kiintiötä.
  • Jos saat kyttyrälohen, se on lopetettava kalastussäännön määräysten mukaisesti.
  • Tuore kyttyrälohi on mainio ruokakala. Laji kasvattaa kyttyrän vasta jokeen noustuaan, joten lajituntemus on tänä(kin) vuonna äärimmäisen tärkeää.
  • Kalastussääntöjen mukaisesta pyynnistä ei tarvitse tehdä ilmoitusta ELY-keskukselle.
  • Kyttyrää voidaan pyytää myös erityisellä pyyntihankkeella, jonka suunnitelma on toimitettava etukäteen Lapin ELY-keskukselle. Pyynti ei saa aiheuttaa sivusaaliskuolleisuutta Atlantin lohelle ja pyydykseen jäänyt Atlantin lohi on aina vapautettava. Sakko lohen ottamisesta on 3 480 euroa.

kyttyrälohi
Kesällä 2023 on syytä varautua kyttyrälohen voimakkaaseen nousuvaellukseen niin Norjassa kuin Tenon vesistössä.

Muiden lajien pyytäminen Tenosta kesällä 2023

Kesällä 2023 Tenolla voi kalastaa esimerkiksi harjusta, siikaa, meritaimenta ja haukea.

Atlantin lohen kalastus on kesällä 2023 täysin kielletty suojelutarpeiden vuoksi. Saaliiksi jääneet lohet on vapautettava, ja jos niitä tulee useita, on kalastus lopetettava ja vaihdettava paikkaa. Sakko salapyynnistä on 3 480 euroa.

Kyttyrälohi (Pink Salmon) nousee jokiin joka toinen vuosi.
Kyttyrälohi (Pink Salmon) nousee jokiin joka toinen vuosi.

Näin kyttyrää koetetaan estää nousemasta lohijokiin

Vuoden 2021 kesällä muutamissa lohijoissa Pohjois-Norjassa ehdittiin tarttua vitsaukseen ajoissa. Esimerkiksi Repparfjordin jokisuulle asennettiin koko jokisuun levyinen verkko, jonka meren puolelta vapaaehtoiset poimivat kyttyrät pois vesistöstä. Kaloja otettiin niin ruokakalaksi kuin koirien ruuaksi paikallisille husky-farmeille. Myös Berlevågin suunnalla tehtiin samanlaisia toimenpiteitä.

Valitettavasti kotijoellani Lakselvalla tilanteeseen ei tartuttu millään tavoin.

Norja on onneksi tänä kesänä toteuttamassa mittavaa kyttyrälohen poistopyyntihanketta omilla vesistöalueillaan.

Lisäksi Luonnonvarakeskus on kehittänyt Tenojokivarren kalastajien kanssa kyttyrälohen pyyntimenetelmiä, joilla voitaisiin tehokkaasti kalastaa kyttyrälohta ja samanaikaisesti säästää joen luontaisia kalalajeja mahdollisimman hyvin. Pienimuotoista koekalastusta tehdään heinäkuussa vaellusajankohtana ja suunnataan elokuussa kutualueille. Nuottapyyntiä tekee yksi paikallisten kalastajien ryhmä Alakönkään alapuolella, ja ajoverkkoa kokeillaan kolmen ryhmän voimin Nuorgamin ja Yläkönkään välisellä Tenojoen keskijuoksulla. Tämän kesän kehittämishankkeessa voidaan kehittää käytäntöjä laajempaan kyttyrälohen poistopyyntiin tulevina vuosina. (Lähde: mmm.fi)

Kyttyrälohen tunnistaa sen omintakeisesta värityksestä.
Kyttyrälohen tunnistaa sen omintakeisesta värityksestä.