Lakselvan lohenkalastuksen uudet säännöt

FeFo tekee aloitteen lohenkalastuksen uudelleenjärjestämiseksi Lakselvassa ja ilmoittaa samalla vuokrasopimuksen purkamisesta Lakselvin maanomistajayhdistyksen (LGF) kanssa.

FeFo on tänään aiemmin ilmoitetun mukaisesti lähettänyt kaikille Lakselvan kalastusoikeuden haltijoille ilmoituksen pakollisen järjestämisen aloituskokouksesta. Lakselvin maanomistajayhdistys on tähän asti vuokrannut FeFon kalastusalueita vesistössä.

Nykyinen jokiyhtiö uudelleenjärjestetään, ja muutoksen tarkoituksena on pitää paremmin huolta paikallisten oikeuksista.

”Tämän kauden aikana esiin nousseet erimielisyydet Lakselvan johdon ympärillä osoittavat, että meillä on tarvetta uudelle organisaatiolle”, FeFon johtaja Einar J. Asbjørnsen kertoo tänään julkaistussa lehdistötiedotteessa.

”Jotta voimme varmistaa asianmukaisen hoidon ja vahvistaa Finnmarkin asukkaiden oikeuksia lohenkalastukseen Finnmark-lain kautta, teemme aloitteen hoidon saattamiseksi anadromisen lohen vesistöjen pakollista järjestämistä ja käyttöä koskevien määräysten mukaisiksi”, jatkaa Asbjørnsen.

Tavoitteena on perustaa vesistön kalastusoikeuden haltijoista koostuva yhteinen hallintoelin.

Nykyinen vuokrasuhde LGF:n kanssa irtisanotaan

FeFo on ilmoittanut Lakselv Grunneierforeningin (LGF) hallitukselle, että vuokrasopimus katsotaan päättyneeksi FeFon kanssa tehdyn vuokrasopimuksen rikkomisen vuoksi. Tämä liittyy sopimusrikkomukseen sekä epävarmuuteen siitä, onko nykyinen johto noudattanut Finnmark-lain sääntöjä ja erityisesti lain kohtaa 26 §.

”Lähtökohtamme Finnmarkin jokien hallinnassa on yksinkertainen: Meidän tulee toimia täällä asuvien parhaaksi, ja joen sijaintikunnan asukkailla on etuoikeus kyseiseen luonnonvaraan. Tämä koskee myös FeFon maita Lakselvan varrella.”

Oma huomio: Muutoksen taustalla on esimerkiksi kiista siitä, kuinka monta ja minkä kokoista lohta Lakselvasta sai nostaa kauden 2022 aikana. Tässä oli suuria erimielisyyksiä FeFon ja yksityisten maanomistajien välillä.

Lähde: Fefon tiedote (norjaksi)